Trwa ładowanie

Polityka prywatności

Polski English Русский Ukraiński Niemiecki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

    Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora pod adresem https://hurt.hermon.pl Korzystając w jakikolwiek sposób z niniejszego serwisu internetowego jego użytkownik akceptuje warunki określone w Polityce Prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazywanych przez użytkownika serwisu internetowego. Ich przekazanie jest dobrowolne. Do takich informacji należą np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, adres do kontaktu, nr telefonu, stanowisko, firma reprezentowanego podmiotu. W przypadku przedsiębiorców przetwarzane są dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego. Cel wykorzystania danych osobowych jest każdorazowo określany w serwisie internetowym.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy:

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest  HERMON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzonki 5, 47-400 Racibórz.

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                       
Dane osobowe osób korzystających z serwisu internetowego (w tym adres IP oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) przetwarzane są w celu:

 

1) Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),

2) Kontaktu z użytkownikiem serwisu internetowego w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika jak również świadczenia usług oferowanych przez Administratora i zawierania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika),

3) Ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),

4) Badania rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową  w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji jej użytkownika oraz do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika na technologię cookies poprzez odpowiednie ustawienie  parametrów przeglądarki).

 

Dane osobowe osób, które dokonują rejestracji w serwisie internetowym i dobrowolnie podają dane niezbędne do utworzenia i obsługi konta, przetwarzane są w celu:

 

1) Prowadzenia i obsługi konta w serwisie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),

2) Realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

3) Ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),

4) Prowadzenia analiz statystycznych i analitycznych dotyczących aktywności Użytkowników serwisu oraz korzystania z konta i w celu poprawy stosowanych funkcjonalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

5) Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika).

 

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                               
Ze względów technicznych, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora. W związku z realizacją oferowanych usług dane  mogą być również ujawniane podmiotom zewnętrznym takim jak banki, operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy, agencje marketingowe itd. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z HERMON Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez HERON Sp. z o.o.

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których dane te są gromadzone, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

TWOJE PRAWA:                                                                 
Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi serwisu internetowego przysługują następujące uprawnienia wynikające z RODO:

 

- prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                  
Podanie danych jest dobrowolne.

 

PLIKI COOKIES

Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Są one wykorzystywane do możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika oraz do tworzenia anonimowych statystyk bez możliwości identyfikacji użytkownika. W każdym czasie możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Niektóre zmiany  w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

 

DANE KONTAKTOWE:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych HERON Sp. z o.o. listownie na adres ul. Grzonki 5, 47-400 Racibórz lub na adres email: iod@hermon.com.pl

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:

Polityka prywatności serwisu internetowego jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 9 maja 2022r.

Licencję na ten produkt posiada: HERMON Muzia Spółka Jawna

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności